Organizacje społeczne Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO

Strona: 3
Rozdział VII
§10

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganego quorum § 6 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie C...
Zarząd:
Teresa Kawecka - Przewodnicząca Zarządu
Dariusz Sacha - Z-ca Przewodniczącej Zarządu
Mariusz Brączek - Skarbnik
Witold Lipka - Sekretarz
Jan Golonka -Członek Zarządu


Komisja rewizyjna:
Teresa Krasa
Elżbieta Zawiła
Jan Solan
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
49-332 Jankowice Wielkie, ul. Polna 1A/2
+48.77 415 62 90


e-mail: info@jankowice-wielkie.pl

Razem informacji: 13 ,   Strona: 3 z 3
Strona: 1 | 2 | 3 |

       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2008-10-01
Otwarcie Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Odnowy Wsi

„Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”

W lutym br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania edukacji, komunikacji i promocji społeczności wiejskiej.

Do konkursu postanowiło stanąć Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO” z napisanym przez siebie projektem pt. „Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”.


Celem projektu był wzrost zainteresowania społeczności zamieszkującej teren działania Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna”(gminy: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz) działaniami podejmowanymi w ramach programu Odnowa Wsi poprzez stworzenie ogólnodostępnej sali szkoleniowej z dostępem do Internetu dla mieszkańców, opracowaniem strony internetowej sołectwa Jankowice Wielkie promującej podjęte inicjatywy w ramach odnowy wsi oraz poprzez spotkania promo ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 34866, dzisiaj: 303
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego