Organizacje społeczne Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO

Strona: 2
Rozdział V
§5

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Wybór członków władz odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Stowarzyszenia.
4. Uchwał...
Rozdział V
§6

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca roku n...
Rozdział V
§7

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi 5 osób w tym prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: prezes bądź wiceprezes wraz z przynaj...
Rozdział V
§ 8

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) pr...
Rozdział VI
§9

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dla ważności oświadc...

Razem informacji: 13 ,   Strona: 2 z 3
Strona: 1 | 2 | 3 |

       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2009-07-21
Wakacyjna wycieczka dzieci z Jankowic Wielkich

Kłodzkim szlakiem

Pogoda to w ostatnim czasie jeden z najczęściej poruszanych tematów. Wakacje w pełni, ale w tym roku aura nas nie rozpieszcza. Częste ulewy, gwałtowne burze nie sprzyjają wyprawom. Dlatego już od kilku dni mieszkańcy Jankowic Wielkich z zapartym tchem śledzą prognozy pogody. A to wszystko w związku z mającą odbyć się wycieczką do Kudowy.

16 lipca 2009 r., godz. 6 rano, plac przy RSP w Jankowicach. To umówione miejsce zbiórki. Wszyscy już są, z niecierpliwością wypatrują autokaru, który ma ich zawieźć na miejsce. Przybyli rodzice udzielają swoim pociechom ostatnich porad, zaniepokojeni wymieniają się swoimi uwagami. Między wszystkimi krąży pani Teresa Kawecka, organiza-torka wyprawy. Udziela jeszcze ostatnich informacji, czuwa, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, zaklina pogodę.

Kilka minut później oczekiwany autobus pojawia się i szczęśliwi wycieczkowicze zajmują miejsca.
Po ponad 2 godzinach jazdy zatrzymujemy się w Kudowie Zd ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 10673, dzisiaj: 78
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego