O naszej miejscowości Plan Odnowy


Plan odnowy miejscowości na lata 2008-2015
Narastające potrzeby społeczności wiejskiej w zakresie realizacji zarówno przez samorząd gminny, organizacje społeczne jak i samych mieszkańców niezbędnych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć, które w sposób istotny poprawią warunki zamieszkiwania i codziennego (w różnych sferach) życia mieszkańców oraz pojawiające się nowe możliwości pozyskania środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej, szczególnie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zrodziły potrzebę sporządzenia Planu Odnowy Miejscowości.

W wyniku przeprowadzonych podczas zebrania wiejskiego konsultacji z mieszkańcami wsi Jankowice Wielkie i dokonaniu dogłębnej analizy Planu Rozwoju Miejscowości na lata 2005-2013, uchwalonego przez Radę Gminy Olszanka w dniu 14 kwietnia 2005r. sprecyzowano i uszczegółowiono zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia do realizacji w miejscowości Jankowice Wielkie w latach 2008-2015, które zawarto w nowym dokumencie. Dokonano również szczegółowej analizy zasobów służących odnowie miejscowości, określając ich rzeczywistą i aktualną kondycję. Poprzez analizę SWOT, zestawiono słabe i mocne strony Jankowic Wielkich, określając jednocześnie szanse i zagrożenia miejscowości.

Sporządzony przez Radę Sołecką przy udziale miejscowych organizacji społecznych Plan Odnowy Miejscowości na lata 2008-2015 został zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Jankowice Wielkie, a następnie przedstawiony do uchwalenia Radzie Gminy Olszanka.       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»
»

2009-07-21
Wakacyjna wycieczka dzieci z Jankowic Wielkich

Kłodzkim szlakiem

Pogoda to w ostatnim czasie jeden z najczęściej poruszanych tematów. Wakacje w pełni, ale w tym roku aura nas nie rozpieszcza. Częste ulewy, gwałtowne burze nie sprzyjają wyprawom. Dlatego już od kilku dni mieszkańcy Jankowic Wielkich z zapartym tchem śledzą prognozy pogody. A to wszystko w związku z mającą odbyć się wycieczką do Kudowy.

16 lipca 2009 r., godz. 6 rano, plac przy RSP w Jankowicach. To umówione miejsce zbiórki. Wszyscy już są, z niecierpliwością wypatrują autokaru, który ma ich zawieźć na miejsce. Przybyli rodzice udzielają swoim pociechom ostatnich porad, zaniepokojeni wymieniają się swoimi uwagami. Między wszystkimi krąży pani Teresa Kawecka, organiza-torka wyprawy. Udziela jeszcze ostatnich informacji, czuwa, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, zaklina pogodę.

Kilka minut później oczekiwany autobus pojawia się i szczęśliwi wycieczkowicze zajmują miejsca.
Po ponad 2 godzinach jazdy zatrzymujemy się w Kudowie Zd ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 42401, dzisiaj: 107
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

WSPÓŁPRACA:
Gmina Olszanka Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna