O naszej miejscowości Plan Odnowy

Analiza SWOT   

SILNE STRONY MIEJSCOWOŚCI
 • Wysoka kultura rolna - dobre gleby do produkcji rolnej.
 • Dogodne położenie na szlaku komunikacyjnym.
 • Działalność organizacji i stowarzyszeń
 • Bogate tradycje pracowitości i gospodarności mieszkańców.
 • Dobra i wykształcona młodzież
 • Występujące zabytki.
 • Przystąpienie do Programu „Odnowa Wsi"
 • Zabudowa przemysłowa: RSP, Gospodarstwo „Janpol"
 • Biblioteka szkolna.
 • Boisko sportowe i szkolne
 • Zaplecze komputerowe w szkole
 • Wykształcona kadra nauczycielska
 • Tradycje regionalne - potrawy

  SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI
 • Brak własnego Wiejskiego Centrum Kultury
 • Niska aktywność gospodarcza poza rolnictwem.
 • Brak bazy gastronomiczno-turystycznej.
 • Zbyt małe zaangażowanie w życie kulturalne - alternatywa spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
 • Słaby stan oświetlenia wsi.
 • Niska świadomość ekologiczna.
 • Brak zasobów mieszkaniowych.
 • Brak zalesienia.
 • Zbyt częste występowanie bezpańskich psów.
 • Brak działek pod zabudowę
 • Stara (azbestowa) instalacja zasilająca w wodę
 • Złej jakości drogi wewnętrzne we wsi

  SZANSE DLA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
 • Minimalizacja bezrobocia.
 • Wykształcona i dobra młodzież.
 • Możliwość aktywnego rozwoju każdej formy usług i nieuciążliwego przemysłu.
 • Utworzenie na bazie budynku RSP Wiejskiego Centrum Kultury.
 • Wysoki poziom rolnictwa.
 • Poprawa aktywności społecznej.
 • Wydzielenie działek pod zabudowę
 • Przyrost naturalny.
 • Ochrona zabytków.
 • Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
 • Poprawa istniejącej infrastruktury - naprawa dróg, budowa kanalizacji burzowej i dodatkowych chodników.
 • Integracja Polski z Unią Europejską - możliwość pozyskiwania środków finansowych.

  ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
 • Brak możliwości powiększenia powierzchni rolnej gospodarstw
 • Zagrożenie bezrobociem dla mało aktywnych na rynku pracy mieszkańców
 • Brak możliwości realizacji zadań inwestycyjnych - brak środków finansowych.
 • Zbyt mały rynek odbiorców usług.
 • Brak alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży
 • Brak aktywności społecznej.
 • Degradacja istniejących obiektów zabytkowych .
 • Brak bazy kulturalnej.
 •    Inne informacje
     PLAN ODNOWY
         GALERIA ZDJĘĆ

  Na skróty     
  »
  »
  »
  »  2008-10-10
  Kurs języka angielskiego w Jankowicach Wielkich

  Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO
  informuje, że istnieje możliwość zorganizowania w Jankowicach Wlk. kursu nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


  Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli ze szkoły językowej z Brzegu. Nauczanie może być zarówno dla osób chcących zacząć się dopiero uczyć, jak i dla początkujących oraz zaawansowanych w nauce. Zajęcia odbywać się będą w nowo otwartej świetlicy, w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu, po 1 godzinie. Odpłatność za miesiąc nauki (8 lekcji) wynosi 45 zł + jednorazowo 40 zł na podręczniki.

  Chętnych prosimy o zgłaszanie się (można telefonicznie) do p. Lucyny Grzybowskiej tel. 077/ 415 63 02 lub p. Teresy Kaweckiej tel. 077/ 415 62 90 do 13 października (poniedziałek)
  Ilość chętnych zadecyduje, czy kurs dojdzie do skutku. Musi być minimum 12 osób.

  Zapraszamy! ...
   


  Aktualizacja: 06-09-2011
  Odwiedzin: 20872, dzisiaj: 63
  Twoja wyszukiwarka
  Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
  Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
  Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
  współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego