Organizacje społeczne Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO

Postanowienia ogólne   

Rozdział I
§1

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko" zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem, które działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi na obszarze powiatu brzeskiego, zaś siedziba władz mieści się w Jankowicach Wielkich.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub angażować wolontariuszy.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
   Inne informacje
   STOWARZYSZENIE ROZWOJU JANKOWIC WIELKICH JANKO

  » Kontakt  
  » Zarząd         GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2008-10-01
Otwarcie Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Odnowy Wsi

„Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”

W lutym br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania edukacji, komunikacji i promocji społeczności wiejskiej.

Do konkursu postanowiło stanąć Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO” z napisanym przez siebie projektem pt. „Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”.


Celem projektu był wzrost zainteresowania społeczności zamieszkującej teren działania Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna”(gminy: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz) działaniami podejmowanymi w ramach programu Odnowa Wsi poprzez stworzenie ogólnodostępnej sali szkoleniowej z dostępem do Internetu dla mieszkańców, opracowaniem strony internetowej sołectwa Jankowice Wielkie promującej podjęte inicjatywy w ramach odnowy wsi oraz poprzez spotkania promo ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 34867, dzisiaj: 304
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego