Organizacje społeczne LZS KS Jankowice Wielkie

Nazwa, teren, siedziba, charakter prawny   

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Zespól Sportowy Klub Sportowy Jankowice Wielkie zwane jest w dalszej części Statutu Klubem.
l. Stowarzyszenie może używać skrótu LZS KS Jankowice Wielkie
§2
Terenem działania Klubu jest obszar gminy Olszanka. Siedziba władz mieści się w miejscowości Jankowice Wielkie
§3
1. Klub jest społeczną organizacją powołaną do rozwoju kultury fizycznej, a w szczególności rozwijania dyscypliny piłki nożnej.
2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, póz. 855 z późn.zm. / ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z późn zm./ i niniejszego statutu.
§4
Klub posiada osobowość prawną
§5
1. Klub może zrzeszać się w związkach o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. l lub wystąpieniu z niej decyduje Walne Zebranie.
§6
Klub może posiadać odznakę i barwy
§7
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
   Inne informacje
   LZS KS JANKOWICE WIELKIE
       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2009-07-21
Wakacyjna wycieczka dzieci z Jankowic Wielkich

Kłodzkim szlakiem

Pogoda to w ostatnim czasie jeden z najczęściej poruszanych tematów. Wakacje w pełni, ale w tym roku aura nas nie rozpieszcza. Częste ulewy, gwałtowne burze nie sprzyjają wyprawom. Dlatego już od kilku dni mieszkańcy Jankowic Wielkich z zapartym tchem śledzą prognozy pogody. A to wszystko w związku z mającą odbyć się wycieczką do Kudowy.

16 lipca 2009 r., godz. 6 rano, plac przy RSP w Jankowicach. To umówione miejsce zbiórki. Wszyscy już są, z niecierpliwością wypatrują autokaru, który ma ich zawieźć na miejsce. Przybyli rodzice udzielają swoim pociechom ostatnich porad, zaniepokojeni wymieniają się swoimi uwagami. Między wszystkimi krąży pani Teresa Kawecka, organiza-torka wyprawy. Udziela jeszcze ostatnich informacji, czuwa, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, zaklina pogodę.

Kilka minut później oczekiwany autobus pojawia się i szczęśliwi wycieczkowicze zajmują miejsca.
Po ponad 2 godzinach jazdy zatrzymujemy się w Kudowie Zd ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 48400, dzisiaj: 135
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego