Aktualności

Otwarcie Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Odnowy Wsi   

„Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”

W lutym br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania edukacji, komunikacji i promocji społeczności wiejskiej.

Do konkursu postanowiło stanąć Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO” z napisanym przez siebie projektem pt. „Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”.


Celem projektu był wzrost zainteresowania społeczności zamieszkującej teren działania Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna”(gminy: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz) działaniami podejmowanymi w ramach programu Odnowa Wsi poprzez stworzenie ogólnodostępnej sali szkoleniowej z dostępem do Internetu dla mieszkańców, opracowaniem strony internetowej sołectwa Jankowice Wielkie promującej podjęte inicjatywy w ramach odnowy wsi oraz poprzez spotkania promocyjno-szkoleniowe zorganizowane dla ogółu społeczności z obszaru mikroregionu LGD.

Projekt nasz się spodobał i otrzymaliśmy dotację na jego realizację w wysokości 15 000 zł ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, natomiast środki na pokrycie pozostałych kosztów miało zabezpieczyć Stowarzyszenie „JANKO” z własnych źródeł.
Zadanie realizowane było w sali spotkań będącej w użytkowaniu Stowarzyszenia „Janko”, która przekazana została za pośrednictwem Gminy Olszanka w użyczenie Stowarzyszeniu na okres 5-ciu lat. Sala mieści się w budynku RSP Jankowice Wlk. i jest dzierżawiona od RSP przez Gminę Olszanka. Warto w tym miejscu nadmienić, że jest to dodatkowy, ale bardzo istotny dla społeczności naszej wsi, cel osiągnięty przy okazji realizacji tego projektu, ponieważ nie mamy świetlicy, i do tej pory nie mieliśmy żadnego pomieszczenia, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać. Powstałe Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi będzie pełniło nie tylko funkcje szkoleniowo-informacyjne, ale w pewnym stopniu także świetlicy, w której spotka się młodzież i będą prowadzone zajęcia dla dzieci i dorosłych. Będzie to też ważne miejsce dla wszystkich działających na wsi organizacji społecznych, które będzie sprzyjało wspólnym spotkaniom i działaniom na rzecz rozwoju naszej miejscowości.

A teraz trochę informacji na temat realizacji projektu. Wykonanie zadania przewidziano na 3 miesiące - od 1 czerwca do końca września br. Salka, w której mieści się Centrum wymagała odnowienia, dlatego prace z tym związane wykonano w pierwszej kolejności. Pomalowano pomieszczenie, na podłogę położono nową wykładzinę, zakupiono i założono żaluzje na okna, wymieniono oświetlenie i instalację elektryczną, zainstalowano telefon, wykonano przyłącza do komputerów i Internetu, zakupiono stoliki i krzesła, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz rzutnik i ekran do prezentacji multimedialnych. W pracach tych uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia i inni mieszkańcy wsi wykonując je w czynie społecznym. W prace porządkowe włączyła się również młodzież.

Kolejnym elementem projektu było zainstalowanie oprogramowania w komputerach, podłączenie Internetu, opracowanie i uruchomienie strony internetowej miejscowości Jankowice Wielkie. Do tych prac włączona została Szkoła Podstawowa w Jankowicach Wlk., gdzie wybrani uczniowie pod czujnym okiem informatyka wykonali część prac. W tej chwili mamy już uruchomioną stronę internetową www.jankowice-wielkie.pl, do której obejrzenia zachęcamy. Co prawda nie jest ona jeszcze dopracowana, bowiem wymaga wprowadzenia wielu informacji, ale ciągle nad tym pracujemy.
Bardzo ważnym w realizacji projektu zadaniem było zorganizowanie w naszym Centrum we wrześniu dwóch 2-dniowych, nieodpłatnych szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców z terenu LGD Brzeska Wieś Historyczna. Zgodnie z założeniami przeszkoliliśmy 24 osoby. W szkoleniach uczestniczyli głównie mieszkańcy Jankowic, ale były też osoby z innych miejscowości. Szkolenia odbywały się w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzili nieodpłatnie członkowie Stowarzyszenia „JANKO” i szkolny informatyk, a pomagali im w tym uczniowie, którzy świetnie sprawowali rolę „podpowiadaczy”, zwłaszcza w drugim dniu szkolenia, w czasie praktycznych ćwiczeń zorganizowanych w pracowni komputerowej w szkole, gdzie każdy uczestnik szkolenia mógł już samodzielnie korzystać z komputera.
Należy podkreślić, że świadomie zaplanowaliśmy włączenie młodzieży do realizacji tego projektu, aby oni też czuli się potrzebni w działaniach na rzecz rozwoju swojej miejscowości i mieli wkład w tak bardzo upragnioną przez nich i długo oczekiwaną świetlicę, której istnienie przy okazji tego projektu stało się realne.

W ramach promocji odnowy wsi w mikroregionie Brzeska Wieś Historyczna na zakończenie projektu 30 września zorganizowaliśmy spotkanie dla liderów najbardziej aktywnych Grup Odnowy Wsi z osobami dotąd nie włączającymi się w prace na rzecz odnowy wsi w swoich miejscowościach, ale zainteresowanych tą inicjatywą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele grup odnowy i ich koordynatorzy z gmin Olszanka i Lewin Brzeski, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach i sukcesach, podzielili się spostrzeżeniami, tym bardziej cennymi, że doświadczonymi na własnej skórze. Wygłoszone zostały wykłady nt. roli programu Odnowa Wsi w rozwoju lokalnych społeczności oraz możliwości pozyskiwania funduszów na ich rozwój, a także przybliżona została rola LGD Brzeska Wieś Historyczna w tym zakresie, jako że w spotkaniu uczestniczyli także jej przedstawiciele oraz władze samorządowe gmin Olszanka i Lewin Brzeski. Impreza przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a na jej zakończenie dokonano oficjalnego otwarcia „Międzypokoleniowego Wiejskiego Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich”, przez Wójta Gminy Olszanka Jerzego Dróbkę, Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka Walentego Oliwę, Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Brzeski Mieczysława Adaszyńskiego i Teresę Kawecką - Przewodniczącą Stowarzyszenia Rozwoju Jankowic Wielkich „JANKO”.
Wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu serdecznie dziękujemy.

Teresa Kawecka - koordynator projektu
   Inne informacje
   AKTUALNOSCI
       GALERIA ZDJĘĆ
2008-10-10
Kurs języka angielskiego w Jankowicach Wielkich

Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO
informuje, że istnieje możliwość zorganizowania w Jankowicach Wlk. kursu nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli ze szkoły językowej z Brzegu. Nauczanie może być zarówno dla osób chcących zacząć się dopiero uczyć, jak i dla początkujących oraz zaawansowanych w nauce. Zajęcia odbywać się będą w nowo otwartej świetlicy, w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu, po 1 godzinie. Odpłatność za miesiąc nauki (8 lekcji) wynosi 45 zł + jednorazowo 40 zł na podręczniki.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się (można telefonicznie) do p. Lucyny Grzybowskiej tel. 077/ 415 63 02 lub p. Teresy Kaweckiej tel. 077/ 415 62 90 do 13 października (poniedziałek)
Ilość chętnych zadecyduje, czy kurs dojdzie do skutku. Musi być minimum 12 osób.

Zapraszamy! ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 20868, dzisiaj: 59
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego