Organizacje społeczne LZS KS Jankowice Wielkie

Komisja Rewizyjna   

§21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej powołanym .do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja działa w pełnym składzie.
4. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola statutowej i finansowej działalności Klubu,
b. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c. składanie wniosków na Walpym Zebraniu w sprawie absolutorium dla Zarządu,
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
e. składanie na Walnym Zebraniu przynajmniej raz w roku sprawozdania z działalności Komisji.
§22
1. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
3.Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
   Inne informacje
   LZS KS JANKOWICE WIELKIE
       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2009-07-21
Wakacyjna wycieczka dzieci z Jankowic Wielkich

Kłodzkim szlakiem

Pogoda to w ostatnim czasie jeden z najczęściej poruszanych tematów. Wakacje w pełni, ale w tym roku aura nas nie rozpieszcza. Częste ulewy, gwałtowne burze nie sprzyjają wyprawom. Dlatego już od kilku dni mieszkańcy Jankowic Wielkich z zapartym tchem śledzą prognozy pogody. A to wszystko w związku z mającą odbyć się wycieczką do Kudowy.

16 lipca 2009 r., godz. 6 rano, plac przy RSP w Jankowicach. To umówione miejsce zbiórki. Wszyscy już są, z niecierpliwością wypatrują autokaru, który ma ich zawieźć na miejsce. Przybyli rodzice udzielają swoim pociechom ostatnich porad, zaniepokojeni wymieniają się swoimi uwagami. Między wszystkimi krąży pani Teresa Kawecka, organiza-torka wyprawy. Udziela jeszcze ostatnich informacji, czuwa, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, zaklina pogodę.

Kilka minut później oczekiwany autobus pojawia się i szczęśliwi wycieczkowicze zajmują miejsca.
Po ponad 2 godzinach jazdy zatrzymujemy się w Kudowie Zd ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 42441, dzisiaj: 147
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego