Organizacje społeczne LZS KS Jankowice Wielkie

Nazwa, teren, siedziba, charakter prawny   

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Zespól Sportowy Klub Sportowy Jankowice Wielkie zwane jest w dalszej części Statutu Klubem.
l. Stowarzyszenie może używać skrótu LZS KS Jankowice Wielkie
§2
Terenem działania Klubu jest obszar gminy Olszanka. Siedziba władz mieści się w miejscowości Jankowice Wielkie
§3
1. Klub jest społeczną organizacją powołaną do rozwoju kultury fizycznej, a w szczególności rozwijania dyscypliny piłki nożnej.
2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, póz. 855 z późn.zm. / ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z późn zm./ i niniejszego statutu.
§4
Klub posiada osobowość prawną
§5
1. Klub może zrzeszać się w związkach o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. l lub wystąpieniu z niej decyduje Walne Zebranie.
§6
Klub może posiadać odznakę i barwy
§7
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
   Inne informacje
   LZS KS JANKOWICE WIELKIE
       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2008-10-10
Kurs języka angielskiego w Jankowicach Wielkich

Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO
informuje, że istnieje możliwość zorganizowania w Jankowicach Wlk. kursu nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli ze szkoły językowej z Brzegu. Nauczanie może być zarówno dla osób chcących zacząć się dopiero uczyć, jak i dla początkujących oraz zaawansowanych w nauce. Zajęcia odbywać się będą w nowo otwartej świetlicy, w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu, po 1 godzinie. Odpłatność za miesiąc nauki (8 lekcji) wynosi 45 zł + jednorazowo 40 zł na podręczniki.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się (można telefonicznie) do p. Lucyny Grzybowskiej tel. 077/ 415 63 02 lub p. Teresy Kaweckiej tel. 077/ 415 62 90 do 13 października (poniedziałek)
Ilość chętnych zadecyduje, czy kurs dojdzie do skutku. Musi być minimum 12 osób.

Zapraszamy! ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 50092, dzisiaj: 234
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego