Organizacje społeczne LZS KS Jankowice Wielkie

Nazwa, teren, siedziba, charakter prawny   

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Zespól Sportowy Klub Sportowy Jankowice Wielkie zwane jest w dalszej części Statutu Klubem.
l. Stowarzyszenie może używać skrótu LZS KS Jankowice Wielkie
§2
Terenem działania Klubu jest obszar gminy Olszanka. Siedziba władz mieści się w miejscowości Jankowice Wielkie
§3
1. Klub jest społeczną organizacją powołaną do rozwoju kultury fizycznej, a w szczególności rozwijania dyscypliny piłki nożnej.
2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, póz. 855 z późn.zm. / ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z późn zm./ i niniejszego statutu.
§4
Klub posiada osobowość prawną
§5
1. Klub może zrzeszać się w związkach o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. l lub wystąpieniu z niej decyduje Walne Zebranie.
§6
Klub może posiadać odznakę i barwy
§7
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
   Inne informacje
   LZS KS JANKOWICE WIELKIE
       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»2008-10-02
Tobie Polsko - XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej

Gmina Olszanka zaprasza do udziału w XIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „TOBIE POLSKO”. Celem Festiwalu jest popularyzacja różnorodnych pieśni o Ojczyźnie , pieśni legionowych, pieśni przejawiających nuty patriotyzmu i walki o niepodległość.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest udział w eliminacjach wstępnych, które odbędą się w dniach 18-19 października 2008 roku w auli Publicznego Gimnazjum w Olszance w godzinach 11.oo-18.oo.

Warunkiem udziału w eliminacjach jest przesłanie w terminie do dnia 06 października 2008 r. pisemnego zgłoszenia (pliki do pobrania na stronie www.olszanka.pl) na adres : Urząd Gminy Olszanka 16 , 49-332 Olszanka ...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 42440, dzisiaj: 146
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego