O naszej miejscowości Plan Odnowy

Plan odnowy miejscowości na lata 2008-2015   

Narastające potrzeby społeczności wiejskiej w zakresie realizacji zarówno przez samorząd gminny, organizacje społeczne jak i samych mieszkańców niezbędnych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć, które w sposób istotny poprawią warunki zamieszkiwania i codziennego (w różnych sferach) życia mieszkańców oraz pojawiające się nowe możliwości pozyskania środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej, szczególnie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zrodziły potrzebę sporządzenia Planu Odnowy Miejscowości.

W wyniku przeprowadzonych podczas zebrania wiejskiego konsultacji z mieszkańcami wsi Jankowice Wielkie i dokonaniu dogłębnej analizy Planu Rozwoju Miejscowości na lata 2005-2013, uchwalonego przez Radę Gminy Olszanka w dniu 14 kwietnia 2005r. sprecyzowano i uszczegółowiono zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia do realizacji w miejscowości Jankowice Wielkie w latach 2008-2015, które zawarto w nowym dokumencie. Dokonano również szczegółowej analizy zasobów służących odnowie miejscowości, określając ich rzeczywistą i aktualną kondycję. Poprzez analizę SWOT, zestawiono słabe i mocne strony Jankowic Wielkich, określając jednocześnie szanse i zagrożenia miejscowości.

Sporządzony przez Radę Sołecką przy udziale miejscowych organizacji społecznych Plan Odnowy Miejscowości na lata 2008-2015 został zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Jankowice Wielkie, a następnie przedstawiony do uchwalenia Radzie Gminy Olszanka.   Inne informacje
   PLAN ODNOWY
       GALERIA ZDJĘĆ

Na skróty     
»
»
»
»2009-10-08
Kurs języka angielskiego rok szkolny 2009/2010

Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO
informuje, że podobnie jak w roku ubiegłym istnieje możliwość zorganizowania w Jankowicach Wlk. kursu nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli ze szkoły językowej z Brzegu. Nauczanie może być zarówno dla osób chcących zacząć się dopiero uczyć, jak i dla początkujących oraz zaawansowanych w nauce. Zajęcia odbywać się będą w świetlicy, w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu, po 1 godzinie. Odpłatność za miesiąc nauki (8 lekcji) wynosi 45 zł + jednorazowo 40 zł na podręczniki.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się (można telefonicznie) p. Lucyny Grzybowskiej tel. 077/ 415 63 02 (dom) lub 077/415 62 85 (świetlica) do 16 października (piątek)
Ilość chętnych zadecyduje, czy kurs dojdzie do skutku. Musi być minimum 12 osób.

Zapraszamy!
...
 


Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 48915, dzisiaj: 650
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego