Jankowice Wielkie   

Jankowice Wielkie położone są w zachodniej części województwa opolskiego, w Gminie Olszanka, w połowie drogi między Opolem a Wrocławiem, bezpośrednio przy autostradzie A4, na obszarze makroregionu Niziny Śląskiej
Teren działania Sołectwa obejmuje obszar 1425,90 ha. wieś zamieszkuje około 750 osób, jest to ludność napływowa, która po II wojnie światowej przybyła tutaj z różnych regionów Polski - dawne rzeszowskie, krakowskie, tarnowskie.
Wieś jest przykładem wspaniałej - zwartej zabudowy. Pierwotnym układem przestrzennym w średniowieczu była owalnica. Obecnie wieś ma kształt tzw. ulicówki. Oznacza to, że na przestrzeni wieków układ poszczególnych zabudowań uległ znaczącym przeobrażeniom prawdopodobnie z powodu przyrostu ludności, a wraz z nim rozbudowy wsi. We wsi występują wszystkie typy zabudowy mieszkaniowej: zagrodowa, wielorodzinna i jednorodzinna. Wśród zabudowy dominują budynki przedwojenne, charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny. Tylko na nielicznych z nich zachowały się elementy dawnej architektury, ponieważ na większości budynków w czasie ich odnawiania zniszczono dawne zabytkowe elementy elewacji, wprowadzając współczesne rozwiązania. Budynki jednorodzinne wybudowane zostały w okresie ostatnich 30 lat, sporo z nich powstało w ostatnich kilku latach. Wyróżniającym elementem w zabudowie przestrzennej wsi jest położony w jej centralnej części kościół i dwór z zabudowaniami folwarcznymi (obecnie siedziba PRUH „Janpol”).

Nazwa miejscowości jest patronomiczna, charakterystyczna dla wielu obszarów słowiańskich, w tym również dla Śląska. Pochodzi najprawdopodobniej od imienia Janek, Janko. Wieś lokowano w średniowieczu, była to wówczas prawdopodobnie wieś rycerska. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1300 roku (Villa Jancowitz), później Jenkowicz(1334), Gross Jenkwitz (1358-1783). Przypuszczalnie po 1945 roku nazwę wsi zmieniono na Jankowice Wielkie (bezpośrednie tłumaczenie nazwy niemieckiej Gross Jenkwitz). Nie ma zbyt wielu wzmianek historycznych na temat miejscowości. Najprawdopodobniej historia Jankowic Wlk. zbliżona jest do historii okolicznych wsi i związana jest z rodem Pogorzelów.


Jankowice Wielkie położone są na terenie równinnym, nie posiadają wielu ciekawych walorów przyrodniczych (lasów, parków krajobrazowych, rzek, jezior, charakterystycznej roślinności). Na uwagę zasługuje park, usytuowany przy zabytkowym dworze z zachowanym starodrzewiem: klon, dąb, wierzba.
Do rejestru i ewidencji zabytków Województwa Opolskiego wpisanych jest 32 nieruchomych zabytków położonych w Jankowicach Wielkich. Niewątpliwie do najważniejszych z nich zaliczyć należy XIV w. kościół pw. Najświętszej Marii Panny oraz wybudowany w okresie późniejszym, tj. około 1800 roku dwór.

Mieszkańcy wsi kultywują tradycje kulturowe. We wsi obchodzone są święta kościelne, odpusty, dożynki, imprezy okolicznościowe (Dzień Babci, Dzień Matki, spotkania opłatkowe, festyny, spotkania sylwestrowe).
We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa i 8-godzinne Przedszkole Publiczne. W Szkole działalność prowadzi biblioteka, z której korzystają wszyscy mieszkańcy. Bardzo ważnym obiektem, spełniającym funkcję społeczną jest boisko LZS. Na boisku znajduje się szatnia sportowa, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań mieszkańców. We wsi nie ma świetlicy, ale od 1 czerwca 2008 r. Gmina dzierżawi od RSP małą salkę z przeznaczeniem na działalność Stowarzyszenia Wiejskiego i organizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy widzą potrzebę wykupu całego obiektu świetlicy przez Gminę, bądź wybudowania świetlicy wiejskiej. We wsi znajduje się Punkt Lekarski zapewniający mieszkańcom podstawową opiekę zdrowotną.

Wieś jest w pełni zelektryfikowana, zwodociągowana, skanalizowana i stelefonizowana. Cyfrowa centrala daje pełną możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego. Odpady stałe gromadzone są w kontenerach ustawionych przy posesjach i odbierane przez Zakład Higieny Komunalnej w Brzegu. We wsi nie ma sieci ciepłowniczej, mieszkańcy wsi ogrzewają swoje mieszkania głównie węglem poprzez własne instalacje grzewcze. Mieszkańcy korzystają również z gazu (butle i zbiorniki gazowe). ...       GALERIA ZDJĘĆAktualne informacje
z gminy Olszanka:Kontakt:
Stowarzyszenie
Rozwoju Jankowic Wielkich
"Janko"
49-332 Jankowice Wielkie,
ul. Polna 1A/2
tel. 77 415 62 90
Aktualizacja: 06-09-2011
Odwiedzin: 90114, dzisiaj: 10
Twoja wyszukiwarka
Copyright © Jankowice Wielkie - 2008
Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich "Janko"
Serwis utworzono w ramach realizacji projektu "Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Odnowy Wsi w Jankowicach Wielkich"
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

WSPÓŁPRACA:
Gmina Olszanka Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna